Taping w bólach odcinka lędźwiowo-krzyżowego

7 września 2019
Taping w bólach odcinka lędźwiowo-krzyżowego

Jedną z częstszych dolegliwości bólowych zgłaszanych przez naszych pacjentów są bóle kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wiążą się one często ze współczesnym stylem życia, ograniczeniem aktywności fizycznej, zmniejszeniem siły mięśni stabilizujących kręgosłupa oraz nieprzestrzeganiem zasad ergonomii pracy.

Jedną z metod pozwalających na dłuższe utrzymanie efektów osiągniętych podczas terapii jest kinesiotaping. Metoda ta polega na oklejaniu wybranych partii ciała specjalnymi taśmami. Istotny jest naciąg taśmy oraz miejsce klejenia. Taping ma działanie przeciwbólowe, odciążające oraz wspomagające pracę układu mięśniowego.

Ciosek i wsp. przeprowadzili badania mające na celu ocenę wpływu Kinesiotapingu na dolegliwości bólowe odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa. 60 osób z przewlekłymi bólami odcinka lędźwiowo-krzyżowego podzielono na dwie grupy badaną i kontrolną. Poziom bólu był oceniany skalą VAS. Wyniki wykazały że u wszystkich badanych, którym zaaplikowano taśmy kinesiotaping na okolice lędźwiowo-krzyżową nastąpiło zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Żaneta Ciosek1, Łukasz Kopacz2, Łukasz Samulak3, Agata Kaźmierczak3, Iwona Rotter: Wpływ kinesiotapingu na dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pom J Life Sci 2015, 61, 1, 115–119