Trening propriocepcji

7 września 2019
Trening propriocepcji

Propriocepcja nazywana też czuciem głębokim odpowiada za dostarczanie informacji na temat położenia ciała w przestrzeni oraz ustawienia poszczególnych segmentów względem siebie. Stanowi istotny element funkcjonalnej stabilizacji stawu, dzięki któremu wiemy jak ułożone są nasze kończyny bez kontroli wzroku.

Proprioreceptory, odpowiedzialne za odbieranie bodźców znajdują się w mięśniach, ścięgnach, powięziach, okostnej, torebkach stawowych i więzadłach.

Zaburzenia propriocepcji powstają w wyniku urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego oraz schorzeń neurologicznych. Mogą doprowadzić do niestabilności mechanicznej, powtarzających się urazów i niestabilności funkcjonalnej, która objawia się zaburzeniem wzorców ruchowych.

Trening sensomotoryczny polega na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. Trening ten wykorzystywany jest w rehabilitacji oraz w przygotowaniu do każdej dyscypliny sportowej.

Ćwiczenia propriocepcji należy wykonywać zarówno z kontrolą jak i bez kontroli wzroku. Tego typu ćwiczenia muszą zapewniać progresję, dlatego z ćwiczeń z otwartymi oczami przechodzimy do ćwiczeń z zamkniętymi oczami, z niskich pozycji do wysokich, z statycznych do dynamicznych, z powierzchni stabilnej do ćwiczeń na powierzchni niestabilnej. W ćwiczeniach propriocepcji wykorzystać można różnorodnych sprzęt, który ma za zadanie podnieść poziom trudności danego ćwiczenia m.in. piłki, bosu, dyski równoważne czy materace.